Reklamacja

Reklamacje i zwroty

Zgodnie z regulaminem Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji jeżeli usługa została zrealizowana niezgodnie z umową lub Regulaminem.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych Zestawu Otogen, a w szczególności uszkodzenia plomby zabezpieczającej, powstałych podczas dostawy Kupujący może przesłać reklamację drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego. Jeśli uszkodzenia zostaną stwierdzone w obecności kuriera firmy DPD, Kupujący ma prawo do nie przyjmowania przesyłki co skutkować będzie zwrotem uszkodzonej przesyłki. O takiej sytuacji nalży niezwłocznie poinformować Sprzedającego za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Transport reklamowanego Zestawu Otogen odbywa się na zlecenie i koszt Sprzedającego za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej.

Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.

Informacje na temat reklamacji i zwrotów znajdują się w VI części Regulaminu.