Książka z genami

Jak to działa?

Laboratorium badawcze

Oferowane pakiety wychodzą naprzeciw potrzebie indywidualnego diagnozowania zdrowia każdego z nas. Geny są fundamentem określającym skłonności i możliwości organizmu. Analiza genetyczna umożliwi również Tobie poznanie swoich predyspozycji zdrowotnych. Twój materiał genetyczny poddamy diagnostyce w zakresie zmian genetycznych w Twoim DNA. Owe zmiany zwane mutacjami są odpowiedzialne m.in. za:

  • predyspozycje do uprawiania dyscyplin sportowych i możliwości wydolnościowe,
  • procesy metaboliczne,
  • skłonności do zachorowania na cukrzycę, jak również choroby układu krążenia,
  • i wiele innych możliwości czy skłonności organizmu identyfikowanych dzięki naszym Pakietom.

Aby poznać ukryte w genach predyspozycje dokonujemy izolacji DNA z otrzymanej próbki i przeprowadzamy analizę genetyczną metodą real‑time PCR (ang. Polymerase Chain Reaction). Ta metoda umożliwia szybką analizę pobranej próbki, bez konieczności stosowania względnie drogiego sekwencjonowania DNA. Dzięki nowatorskiej metodyce przygotowanie Raportu Indywidualnego dotyczącego cech Twojego organizmu jest możliwe w przeciągu zaledwie 10-ciu dni.

Pobranie wymazu

Do samodzielnego pobrania wymazu nabłonka z wewnętrznych stron policzków dostarczamy naszym Klientom wysokiej klasy wymazówki. Są one zabezpieczone fiolką przed niepożądanym kontaktem z otoczeniem i zaplombowane w sposób gwarantujący ich czystość. Wysokiej jakości sterylny wacik FLOQSwabs™ jest pozbawiony wszelkich cząsteczek biologicznych, w tym ludzkiego DNA („hDNA free” – ang. human DNA free). Jakość i czystość wykonania potwierdzona jest przez producenta numerowanym certyfikatem. Taka wymazówka pozwala na bezpieczny transport materiału genetycznego do laboratorium.

Probówka
Mikroskop

Analiza genetyczna

Jest kilka metod analizowania genów. W laboratorium stosujemy tą najbardziej efektywną, dzięki której skróciliśmy czas oczekiwania na wynik analizy, jak też obniżyliśmy koszty. Metoda real-time PRC polega na powieleniu specyficznych sekwencji DNA (fragmentów badanych genów), a następnie wykorzystując sondy DNA określamy wariant genetyczny. Każdą z sekwencji powielamy w oddzielnej reakcji co daje nam możliwość tworzenia w przyszłości dowolnych pakietów badań.

Raport Indywidualny

W ciągu 10 dni poinformujemy Cię o możliwości odbioru Raportu Indywidualnego opartego na przeprowadzonym badaniu laboratoryjnym. Zawiera unikalne informacje o wariancie genetycznym i wynikających z tego predyspozycjach organizmu zgodnie z warunkami zawartymi w zamówionym pakiecie produktowym. Raport pobierzesz z naszego bezpiecznego systemu, który zastosowaliśmy z myślą o ochronie informacji poufnych.

Raport
Laboratorium

Laboratorium

Badania genetyczne wykonywane są w naszym laboratorium biologii molekularnej i genetyki. W laboratorium zatrudnieni są wykwalifikowani pracownicy z wykształceniem biotechnologicznym. Ponad połowa osób przeprowadzających analizy posiada tytuł doktora.

Laboratorium dysponuje wyspecjalizowanym sprzętem do wszystkich najbardziej popularnych technik biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej. Przestrzegane są wszelkie normy pracy z materiałami biologicznymi oraz wytyczne dobrej praktyki laboratoryjnej począwszy od momentu przyjęcia próbki do laboratorium poprzez proces badania, aż do sporządzenia raportu i bankowania (tzn. przechowywania) pobranych próbek DNA. Wszyscy pracownicy ukończyli zaawansowane kursy pracy z technikami wykorzystywanymi w laboratorium, są autorami i współautorami licznych publikacji naukowych z dziedziny biotechnologii.

Wszystkie badania zlecone w ramach zakupionych Pakietów wykonywane w laboratorium, pod naszą pełną kontrolą nad całym procesem badania, co jednocześnie skutkuje konkurencyjną ceną za wykonanie usługi.

Do przeprowadzenia analiz genetycznych stosujemy metodę real-time PCR. Metodyka ta umożliwia szybką i precyzyjną analizę badanej próbki genotypu, bez konieczności stosowania względnie drogiego sekwencjonowania DNA. Metoda ta daje nam możliwość tworzenie dowolnych pakietów badań genetycznych, a co za tym idzie stałe poszerzanie naszej oferty. Próbki badane są niezwłocznie po przyjęciu do laboratorium przez co czas oczekiwania na wyniki jest dużo krótszy niż u konkurencji. Firmy konkurencyjne w związku ze stosowanymi technikami (np. sekwencjonowania), jak również częstymi praktykami zlecania badań firmom zewnętrznym, zmuszone są do zebranie określonej liczby osób chętnych do przekazania próbek badawczych, przez co znacznie wydłuża się czas oczekiwania na wyniki.

Wkrótce dostępne będą Pakiety:

Pakiet Dla Pani

Pakiet Dla Pani

Test DNA określający ryzyko zachorowania kobiety na nowotwory.
Sprawdzisz 5 nowotworów.

Pakiet Plan Fit

Pakiet Plan Fit

Test DNA określający m.in. predyspozycje kardiologiczne, metaboliczne, energetyczne, nietolerancje pokarmowe.

Pakiet Zdrowy Rodzic

Pakiet Zdrowy Rodzic

Test DNA określający ryzyko zachorowania na chorobę Parkinsona, chorobę Alzheimera i 4 inne choroby układu krążenia.

Pakiet Zdrowe Dziecko

Pakiet Zdrowe Dziecko

Test DNA określający kierunki rozwoju edukacyjnego, ryzyko wystąpienia kontuzji sportowych, dysleksji, alergii i otyłości.

Pakiet Będę Mamą

Pakiet Będę Mamą

Test DNA określający m.in. cechy metaboliczne, metabolizm kwasu foliowego, ryzyko cukrzycy, nietolerancje pokarmowe.

Pakiet Dla Pana

Pakiet Dla Pana

Test DNA określający ryzyko zachorowania mężczyzny na nowotwory.
Sprawdzisz 5 nowotworów.