Odstąpienie

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017r. poz. 683 ze zm.) Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny. Odstąpienia można dokonać w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie Zestawu Otogen.

Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, składając jednoznaczne oświadczenie (pobierz formularz odstąpienia od umowy).

Wypełniony i podpisany dokument należy wysłać za pośrednictwem formularza kontaktowego (skan dokumentu) lub pocztą na adres: Deolabs Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Przesyłając oświadczenie drogą elektroniczną otrzymasz niezwłoczne potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia Zestawu Otogen (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż oferowany przez Sprzedającego)

UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w artykule 38 pkt. 1 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym (zaplombowanym) opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W przypadku Zestawu Otogen zapieczętowana jest zarówno wymazówka, jak i pudełko Zestawu.

Informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy znajdują się w II części Regulaminu.